CTS(Beijing) Textile Testing & Certification Services

Location

Bejing
No.3, Yan Jing Li Middle Street Chao Yang Men Wai
Beijing
China
Phone: +86-10-65026361
Fax: +86-10-65010837
Contact: Fang XiJiang, Director
Email: fangxijiang@cta.com.cn